ZO OS Kovo Doly Bílina

VÁŠ NEZÁVISLÝ PARTNER PRO Kolektivní vyjednávání

OS KOVO :

Kolektivní vyjednávání - poskytuje praktickou i metodickou pomoc základním organizacím, orgánům a oborovým sekcím v oblasti kolektivnních smluv a související problematiky, např. pořizování a zpracování mzdových a ekonomických dat

Právní poradenství :

sestává jednak z pomoci členům v pracovněprávních případech (bezplatné zastupování před soudem, poskytování konkrétních právních informací, jednak z rozsáhlého servisu právní činnosti v oblasti majetkoprávní, legislativní, organizační a dalších. 

 

BOZP : 

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z hlavních bodů odborové činnosti na všech úrovních. Činnost inspektorů bezpečnosti práce vycházejících z vnitřních i všeobecných předpisů, organizace a zajištění odbornosti a informovanosti funkcionářů působících v oblasti BOZP, zpracování a publikování materiálů a dokumentů s cílem zajištění všeobecné informovanosti o poslání a cílech BOZP.

 

Vzdělávání :

pořádání krátkodobých kurzů a seminářů na úrovni jednotlivých regionálních pracovišť. Pořádání vícedenních kurzů a seminářů pro funkcionáře a členy OS KOVO zaměřené na široké spektrum odborové práce a souvisejících oborů. Pořádání certifikovaných vzdělávacích programů s výstupem kvalifikovaných absolventů.