Výbor 2018 
Složení :

Hovorka Radek - člen VO a předseda

Špet Stanislav - člen VO a místopředseda

Svárovský Petr - člen VO a hospodář

Beneš Jiří - předseda Dozorčí a Revizní Komise - DaRK

Bayer Roman - člen VO

Jahodář Miroslav - člen VO

Říčař Petr - člen VO zástupce pro BOZP 


A teď se k nám přidejte  . . .  Všichni . . .