Události ?

Lenost ? Lhostejnost ? NE ! Tak ,  jak jde čas . . . :

26.11.2023-Ahoj Kováci : jako každý rok dává naše ZO OS Kovo Doly Bílina členům Kovo Doly Bílina příspěvek na zimní aktivity letos na člena 2000 Kč . Stačí jen poslat žádost tak jako na letní aktivity .

24.11.2023 - ===Ahoj Kováci, dnes 24.11.2023 byl dohodnutý dodatek ke KS pro rok 2024 a to :

s účinností od 1. 1. 2024 se měsíční osobní tarifní mzdy přiznané k 31. 12. 2023 zvýší jednotně o 2 500 Kč/zam., minimálně však o 7,5 %. A v lednu dostane každý 20 000 kč. a KS která byla 2021-2025 se prodlužuje do roku 2027.

to znamená že do 33 333kč dostanou do tarifu pevně 2500kč a ti co maji nad 33 333kč dostanou přidáno do tarifu 7,5%. to platí jak pro SD tak pro dceřinky.

Druhá část dodatkové mzdy bude vyplavena se mzdou za měsíc listopad v průměrné výši 14 300 Kč/zam., tj. zvýšení o 8 800 Kč/zam., zvýšení se týká i dceřiných společností.. a zadržené prémie nám vrátí. Radek

13.6.23 : Ahoj Kováci tři nové zprávy a to : 1. Rozjíždí se vyplácení 2000Kč pro členy Kovo Doly Bílina na Letní aktivity . 2. Vstoupil K nám další nový člen Kovo Doly Bílina a tak nás je 73 členů. a za 3. Na zítra jsme pozváni p. Molkem na jednání do Chomutova , v pozvánce se nepíše o jaké jednání jde viz meil : Vážený pane předsedo,zvu Vás na jednání, které se uskuteční ve středu 14.6.2023od 10:00 hod. v zasedací místnosti v přízemí správní budovy v Chomutově.S pozdravemIng. Josef Molek personální ředitel 

Ahoj Kováci, tak jako každý rok , . . . tak i v roce 2023 . . . .  

Ahoj Kováci, tak jako každý rok , . . . tak i v roce 2022 . . . 

Ahoj Kováci, tak jako každý rok , . . . tak i v roce 2022 . . .
Ahoj Kováci, tak jako každý rok , . . . tak i v roce 2022 . . .

19.10.22 : Ahoj Kováci , Ahoj Všem zaměstnancům SD. Dnes 19.10. 2022 od 14:15 v prostorách hlavní jídelny SD Bílina , proběhla schůzka všech zaměstnanců SD. Přišlo asi 85 zaměstnanců. Teď by sem měli napsat Ti co tam byli a co na to říkají? a co by vzkázali Těm co mohli a nepřišli. Zatím bych napsal : " Odbory jsou zaměstnanci a Zaměstnanci jsou odbory" Jeden bez druhého nic nezmůžou . Všem co přišli děkujeme a Všem co se zapojí fandíme a DĚKUJEME .

14.10.22 : Dne 19.10. 2022 od 14:15 v prostorách hlavní jídelny SD Bílina , proběhne schůzka všech zaměstnanců SD za účelem : Výzva k podpoře petice - za zvýšení mezd která byla prostřednictvím ZO Kovo předána zaměstnavateli SD . Účelem schůzky je dohodnutí a odsouhlasení Vámi zvoleného postupu jednání s vedením SD za zvýšení mezd. Zajímá nás váš názor. Pojďme si společně říci o lepší mzdu.

Ahoj Kováci dnes 20.9.2022 v Chomutově podpora předání petice s 874 podpisy  

Ahoj Kováci , dnes 30.3.2022 proběhlo setkání zaměstnavatele SD s odbory v divadle v Chomutově, kde kromě jiného zaměstnavatel oznámil , že za měsíc červen vyplatí zaměstnancům mimořádný plat 6000 Kč na zaměstnance včetně dceřinek. Dále informoval , o zdražení stravování, kde oznámil, že nárůst cen jídel nebudou platit zaměstnanci ale že nárůst cen uhradí zaměstnavatel SD. Dále pak informoval , že proběhla sondáž zda jako těžaři SD je schopno těžit více uhlí a do jaké doby, takže by se mohla v dalších i když neurčených letech zvýšit těžba uhlí na SD. A také oznámil při jakých žádaných těžbách by se těžilo na 4 grafy ,3 grafy a nebo 2 grafy. Vše podle zájmu a následného odbytu uhlí.  

24.3.2022 : Ahoj Kováci z KOVO DOLY BÍLINA, pro všechny členy Kovo Doly Bílina příspěvek 1500 Kč na letní aktivity a nebo letní cestování - viz leták.


ZÁPIS

z jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele

dne 9. 3. 2022

Jednání proběhlo dne 9. 3. 2022 formou videokonference prostřednictvím Microsoft Teams od 10.00 hod. do 11.15 hod. za účasti:

Za odborové organizace: Ing. Josef Slunečka, Vladimír Bergerhof, Radek Hovorka, Alena Strnadová, Petr Švácha, Oto Trapp, Petr Naď, Ing. Libor Nedvěd

Přizvání: JUDr. František Nekola

Za zaměstnavatele: Ing., Josef. Molek, Ing. Milan Novotný, Ing. Jiří Dubiczki, MBA, Bc. Kamila Hauptvogelová, Ing. Mgr. Martin Czubek

Program jednání:

1. Vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy za rok 2021.

2. Projednání volebního řádu a organizace voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci zvolených do funkce s účinností od 2. 9. 2022.

3. Různé

K bodu 1.

Zaměstnavatel v souladu s kolektivní smlouvou předložil písemné vyhodnocení, které bylo v předstihu zasláno zástupcům odborových organizací v elektronické podobě. Předložená zpráva byla projednána dle jednotlivých oblastí (kapitol).

Zaměstnavatel konstatoval, že považuje závazky plynoucí z kolektivní smlouvy za rok 2021 za splněné.

Rovněž zástupci odborových organizací konstatovali, že považují závazky vyplývající z kolektivní smlouvy za rok 2021 splněné.

K bodu 2.

Zaměstnavatel projednal se zástupci odborových organizací volební řád, který bude vydán jako nový řídící dokument. Dále zaměstnavatel projednal se zástupci odborových organizací organizaci voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci, kteří budou voleni do funkce s účinností od 2. 9. 2022. Volby se uskuteční v měsíci červnu 2022.

K bodu 3

- Zaměstnavatel seznámil zástupce odborových organizací s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 a změně přijatých opatřeních ve společnosti.

- Zaměstnavatel informoval zástupce odborových organizací o připravované pomoci ubytování v souvislosti s válkou na Ukrajině ve středisku Sloup a možnosti poskytnutí finanční pomoci Ukrajině prostřednictvím nadace ČEZ.

- Zaměstnavatel informoval o připravovaném setkání zástupců zaměstnavatele, odborových organizací a vybraných vedoucích zaměstnanců dne 30. 3. 2022 v Chomutově.

=== P. Slunéčka požádal o písemné vyjádření zaměstnavatele v problematice rozhodnutí ústavního soudu zn. II. ÚS 1854/20 ze dne 18.10.2021. Zaměstnavatel tuto problematiku řeší v řídící dokumentaci SDAS_PP_0007, provede funkční kontrolu za rok 2021 a se závěry výsledků této kontroly seznámí odborové organizace.====

- P. Trapp vznesl požadavek na prověření možnosti změny grafu pracovní doby na lomu a ÚDUT v Tušimicích na grafy pracovní doby, které jsou používány na DB (graf č. 1).

Zapsala: Hauptvogelová

V Chomutově dne 9. 3. 2022

Za odborové organizace: Za zaměstnavatele:

J. Slunečka............................... J. Molek................................

R. Hovorka..............................

7.3.2022 : Ahoj Kováci, máme před sebou volby do výboru naší základní organizace.

Budeme si volit 1 předsedu , 1 místopředsedu, 4 členy výboru a 2 členy

DaRK (dozorčí a revizní komise). Pokud chce někdo kandidovat - odpovězte na tuto zprávu :

Jméno a na co chcete kandidovat z těch 4 výše uvedených pozic do 11.3.22. Pak sestavím

kandidátky a zároveň volební lístky , které Vám rozešlu meilem , whatsappem , nebo osobně.

A pak vyhlásíme volby. Tuto zprávu dostanou všichni na telefon, whatsapp kovo, e-mail.

Díky za spolupráci a těším se na hojnou účast! Ahoj

Radek Hovorka předseda ZO Kovo Doly Bílina

Zdar Kováci:

Dneska 19.11.21 proběhlo 3. Kolo kolektivního jednání se zaměstnavatelem a došlo k podepsání dodatku Kolektivní smlouvy a to :

1- k dodatkové mzdě za měsíc listopad (14.plat) dojde k navýšení stávající odměny v průměru o 8800 Kč tj. 14 plat bude v průměru 14 300 Kč.

2- tarifní mzdy se zvýší od 1.1.2022 o 3 %

3- ve výplatě za leden 2022 bude vyplacena plošně dodatková mzda ve výši 10 000 Kč

4- stávající Kolektivní smlouva se prodlužuje o dva roky tj. do roku 2025

Zaměstnavatel dal nabídky, které jsou v součtu cca 7 % navýšení.

Nebyla možnost velkého rozhodování a nebyla vůle dlouhodobých závazků s navýšením vzhledem k pozici uhlí na trhu, proto ty jednorázový platy .

Hezký víkend.

Radek

[14:28, 5. 11. 2021] éR.: Ahoj kováci, dnes proběhlo 2. kolo jednání o dodatku ke KS pro rok 2022

--.: za stranu zaměstnanců odbory ve shodě podaly návrh na prodloužení stávající kolektivní smlouvy až do roku 2026 , a jako druhý bod nárust mezd o 6% do osobních tarifů

--.: zaměstnavatel nesouhlasil a dal protinávrh a to KS prodloužit do roku 2025 a nárust mezd o 2,7%

--: Odbory souhlasily s prodloužením KS do roku 2025 , ale s nárustem tarifů o 2,7% odbory NESOUHLASÍ

Za ZO OS KOVO DOLY BÍLINA : 

22.12.2020 Ahoj dnes došlo k dohodě   :

11.12.20: Zdar Kováci. Dneska proběhlo další kolo jednání KS 21-23. Nebudu se rozepisovat co všechno se dělo, ale výsledek je : celkově furt nedohoda 😒 ve většině bodů je již shoda nebo se našlo řešení, ale jak dojde i navýšení mezd, tak opět neshoda, prostě přes to nabízené 1% vlak nejede. Závěrem se dnešní kolo neukončilo, ale pouze přerušilo. Vzhledem k blížícímu se konci roku jsme si domluvili další část jednání již příští týden v pátek. Zdař bůh. Výbor

4.12.20 : Výstup z jednání KS SD 2021.9hod zahájení se ujal GŘ, kdy připomněl dnešní svátek patronky horníků a zároveň uvítal výstup uhelné komise o uhlí do roku 2038 z důvodu plánování.Potom jsme začali jednání rekapitulací požadavků OO, který poté zaměstnavatel odmítl a předložil svůj návrh, který se prolíná s diskutovanými body KS. Ve stručnosti návrh zní: Navzdory nepříznivé situaci na trhu s uhlím, který je vázán na výplatu druhé části dodatkové mzdy, vyplatit dodatkovou mzdu v plné výši.( V celku by to mělo být jako 1% navýšení mezd pro rok 2021)Za další je ochoten navýšit Cafeterii na 12000 Kč ( v úhrnu by se jednalo o víc než 1% ve vztahu k tarifu 2020)Za další navrhnul navýšení mezd o 1% Za další zvýšení příplatku za noční a řízení referentských vozidel o 21% ( je to takový objem finančních prostředků, jako navýšení o 0,5%)Celkově dělá návrh zaměstnavatele z JEHO pohledu 3,5%.🙄

Návrh zaměstnavatele se ve většině bodů prolíná s naším společným návrhem a ve většině sporných bodů jsme našli, nebo by jsme našli společně řešení se stranou zaměstnavatele. Velkým rozporem bylo ovšem navýšení mezd pro příští rok, kdy nabídka 1% není ani třetina současné inflace cen a na tomto bodě jsme jednání ukončili nedohodnou.Další jednání proběhne příští týden v pátek 11.12.Budeme doufat, že strana zaměstnavatele, přestane různými úpravami navýšemi příplatků argumentovat přímý mzdový nárůst platů, který je pro všechny zaměstnance a to jak pro ty co dělají ranní, tak pro směnový, jak pro provozáky tak techniky a ostatní.Hezký víkend a hlavně zdraví. Jednací výbor. 

21.11.20 : Zdař bůh, kamarádi a kolegové. Včera proběhlo další kolo vyjednávání o nové KS. V posledním kole jsme předložili straně zaměstnavatele náš návrh. Včera jej zaměstnavatel odmítl a trval na svém posledním návrhu. Po krátké pauze jsme navrhli projít nový návrh zaměstnavatele a bod po bodu se k němu vyjádří strana zam. i my. Protože se tvoří z velké části nová KS, tak se včera po diskusi, odsouhlasily body a části, kde došlo k minimálním a nebo částečným úpravám,tak aby jsme měli část KS hotovou a mohli se věnovat bodům, kde máme rozpor. Částečně nové znění KS vám poskytneme příští týden až to dáme dohromady. Další kolo, proběhne 4.12. Domluvili jsme předání našich požadavků na úpravy straně zaměstnavatele do středy 25.11. aby měl čas návrhy projednat na své straně. Začátkem příštího týdne Vám, pošleme ještě předložené informace o stavu SD a výhled na příští rok.

6.11.20 Zdar kamarádi a kolegové. Dneska proběhlo druhé kolo kolektivního jednání o nové smlouvě na roky 21-23. Jak jistě všichni vědí v srpnu jsme nesouhlasili s návrhem strany zaměstnavatele a ten nám jen vzkázal, že taková nabídka již nebude. To také udělal, ale popořadě. V pondělí jsme obdrželi kompletní návrh nové kolektivní smlouvy. Ještě během pondělka jsme se domlouvali s ostatními OO o možnosti najít nějaký společný návrh, který jsme museli mít do pátečního jednání. Proběhla naše akce na WhatsAppu, kde jste byli pro naše 3,5 %. Ve středu jsme se snažili přesvědčit všemi možnými prostředky, že náš návrh o min. inflaci tj. 3,2% je podložený statistikou a tím pádem oprávněný. Všechno marný. 😒 Nakonec jednání jsme přistoupili na návrh ostatních OO, ale jen pro to, aby jsme na pátek byli ve shodě a mohli začít jednání s vedením. A teď se vrátím k zaslanému návrhu nové smlouvy. Je v něm mnoho změn, které jsou v neprospěch zaměstnanců. Mimo jubilejních odměn a jiného je nejzásadnější Cafeteria snížena na 8500kč, 0% valorizace změna výplaty dodatkových mezd. Celý dokument přiložíme.

A teď ke dnešku.

V úvodu jednání Ing.Molek rekapituloval srpnové první "rychlo kolo" . V další části přednesl změny, které jsou mezi stávající a navrhovanou smlouvou. Na to jsme přijetí navrhované smlouvy odmítli a navrhli pokračovat v návrhu zaměstnavatele ze Srpna. Ing. Molek se k návrhu pokračování vyjádří ve třetím kole 20.11. Tím to dneska skončilo. My jsme se ještě po jednání s ostatními domluvili o přípravě vlastní kompletní smlouvy, tak aby jsme šli 20. Připraveni po odmítnutí.

Teď ještě pár vět k tomu co se zde děje a ke kritice, která se samozřejmě na Kovo odbory snesla a ještě ponese.

Všichni víme proč jsme vznikli.

Zejména, protože v telefonním seznamu nemáme u našeho jména nikoho nadřízeného!

V uplynulých dvou letech jsme se snažili vnést život do jednání a zejména ty spojit a zapojit lidi v celém závodě, tak aby nemohlo docházet k tajnůstkářství a informovanosti jen vyvolené skupiny lidí.

To myslíme se nám minimálně v rámci skupiny KOVO úspěšně daří a myslíme, že je to naše přednost a když se ohlédneme zpětně, tak to co se za poslední dva roky evidence KOVA změnilo, vždy bylo minimálně v rámci naší skupiny aktivně diskutováno a nakonec úspěšně ukončeno.

Letos je to jiný.

Už od začátku je jednání nestandardní !! Návrh na jednání v rychlosti, rozhodování ze dne na den. Nestandardně zvolený datum na uzavření a v neposlední řadě pro naše návrhy rekordní zisk Severočeských dolů za rok 2019.

To vše nás vedlo k nesouhlasnému postoji s návrhem v srpnu. To ovšem všichni víme, protože jsme se toho živě účastnili.

Teď, protože jsme přistoupili na pokračování s návrhem, který jsme v srpnu odmítli je nám vyčítáno, že již mohlo vše být hotovo a nečekat na to jestli zaměstnavatel přistoupí na pokračování v jeho nabídce ze srpna.

To je pravda.

Bereme tu jistou odpovědnost za to jak to dopadlo, ale netušili jsme jakým směrem se stav společnosti a problémy s možností dát veřejné najevo své názory bude ubírat.

Je víc než jisté a už se tak děje, že určití funkcionáři budou vzniklého paradoxu využívat a bít se v prsa.

Život je boj a ne každá bitva je vždy vyhraná.

Ještě vzkaz pro pana předsedu z Tušimic, který využívá momentové nepřipravenosti při středečním jednání a na náš úkor leští svou zašlou bustu. S materiálem jsme se již seznámili a zpracovali.

S přáním hezkého víkendu.

Váš jednací tým.

21.8.2020 : Druhé a zatím poslední jednání o dodatku ke kolektivní smlouvě.

Dnes 21.8.2020 proběhlo druhé a zatím poslední kolo vyjednávání mezi odborovými organizacemi na SD a zaměstnavatelem.

Výsledek jednání je NEDOHODA.

Na začátku dne, se setkali všichni předsedové odborových organizací, aby se domluvili na společném postupu a společných požadavcích. Nedávno poslal zaměstnavatel všem předsedům OO na SD návrh, kde nabízel změny ve velké kolektivní smlouvě, se kterými se můžete seznámit níže.

Naše odborová organizace seznámila členy se zněním návrhu a rovnou jsme se shodli na zamítavém postoji.

Hlavním bodem nesouhlasu, byla výše nabízené valorizace platů a to 3%.

To se nám zdá v době systematického zdražování velmi neférová nabídka.

Důležitým měřítkem pro naše poža...

[15:25, 21. 8. 2020] eR.: Nakonec se předložil návrh straně zaměstnavatele s tím, že jestli je zaměstnavatel ochotný jednat o navýšení 3% do tarifu. Zaměstnavatel odmítl navyšování nad 3% a tak OO a KOVO DOLY BÍLINA s předloženým návrhem 3 % jsou v neshodě a KOVO DOLY BÍLINA jako jediný nesouhlasí.

Do zápisu se dalo že OO v neshodě nesouhlasí s navrženými 3% a jednání se přerušila do října.

Po i během jednání se stále opakovaly hlášky od OO . A to" že dva tisíce členů jejich organizací s návrhem souhlasí a 50sátka členů OO KOVO DOLY BÍLINA svým zamítavým postojem k valorizaci ostatním odborářům vše zkazí".

Závěrem je na každém, aby si udělal představu o tom, kdo a jakým způsobem zastupuje zájmy zaměstnanců.

Za výbor OO KOVO DOLY BÍLINA

Radek Hovorka

20.8.2020 Ahoj Kováci , jak dopadl rok 2019 oproto minulým rokům ? Takto . . . . . 

🤔 Ahoj Kováci z ZO OS KOVO DOLY BÍLINA,na členské schůzi jste se ptali zda plánuje společnost nějakým, byť symbolickým způsobem odměnit nebo zvláště poděkovat skupině zaměstnanců která pracovala v době koronaviru. Zeptali jsme se nejenom za členy ZO OS Kovo Doly Bílina, ale i za ostatní zaměstnance , které to zajímá. Viz dopis : a Odpověď

🤔 Ahoj Kováci - Dnes přišly roušky pro naše členy - tak jsou k vyzvednutí kdekoli se potkáme nebo po předešlé dohodě viz leták. Díky Výbor Zo Os Kovo Doly Bílina . . . . 😉 Samozřejmě firmě N4H a Společnosti NOVITEX Fashion a.s. ,která pro nás roušky vyrobila a zaslala nám je ještě jednou DĚKUJEME . https://www.n4h.cz/.../N4H_YourPOCKET_Produktovy_list_0520.pd... DÍKY

26.3.20 : 🤔 Ahoj Kováci - Dnes přišly roušky pro naše členy - tak jsou k vyzvednutí kdekoli se potkáme nebo po předešlé dohodě viz leták. Díky Výbor Zo Os Kovo Doly Bílina . . . . 😉 Samozřejmě  firmě ROLSIT s.r.o. ,která pro nás roušky vyrobila a zaslala nám je ještě jednou DĚKUJEME . www.rolsit.cz DÍKY

24.3.20: Odborový svaz KOVO se tímto obrací prostřednictvím svých odborových organizací na všechny zaměstnavatele, kde působí, s nabídkou možné pomoci těm zaměstnavatelům, kteří dosud nemají dostatečný počet ochranných roušek pro své zaměstnance. A naše ZO OS KOVO DOLY BÍLINA nečekala a ihned po obdržení nabídky jsme kontaktovaly OS KOVO , které nás zkontaktovalo s výrobcem roušek. Kontak proběhl a naše ZO OS Kovo Doly Bílina roušky pro své členy objednala, a zároveň i předala našemu zaměstnavateli nabídku možné pomoci.

OS KOVO
2 hod ·
Odborový svaz KOVO od dnešního dne 20.3.2020 zřídil speciální stránku o informacích o viru COVID-19. Na stránce naleznou nejen členové odborů informace o opatřeních o nákaze COVID-19 ze zahraničí, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, ČMKOS, informace a odkazy na výrobce roušek a stručné návody na výrobu desinfekčních prostředků a speciální fórum, kde budou odpovídat na jednotlivé dotazy ze Základních organizací specialisté OS KOVO v pracovněprávní oblasti, BOZP apod. Stránky budou neustále aktualizovány a odkaz na ně naleznete na https://www.oskovo.cz/os-kovo/coronavir-covid-19 a také pod bannerem na stránkách www.oskovo.cz.

Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO

20.12.2019 : Dojednáno a podepsáno : Od 1.1.2020 navýšení tarifů přiznaných k 31.12.2019 a to o 5%, objem mzdových prostředků na rok 2020 takový, aby byl nárůst smluvních mezd o 4,5%, a od 1.3.2020 nárůst tarifu v průměru a to o 180 Kč (to je to na přerozděleni). Od března je to proto, aby zachovali objem mzdových prostředků a nepřekročili ČEZ. 🤔 Díky Všem Kovákům za nejenom dnešní účast . Vaše Kovo                               

13.12.2019 Ahoj Kováci Dnes 13.12.19 proběhlo 4. kolo vyjednávání o dodatku KS nárust mezd na rok 2020. Zaměstnavatel přišel s návrhem od 1.1.20 nárust os.tarifu o 3,9% a individualni mzdy o 3,5%. Všechny OO odmítly a podaly návrh 1.Pro dnešní den 6,8% do tarifu a +3500 kč do kafeterie. Zaměstnavatel odmítl, a trval na 3,9%. OO podaly 2. návrh pro dnešní vyjednávání a to 6,5% do tarifu a +3000 do kafeterie. Zaměstnavatel odmítl a zase jen dodal že jeho návrh je 3,9% stejný . Další kolo je na 20.12.19 Vaše Kovo

6.12.2019

Zdar Kováci. Dnes proběhlo třetí kolo jednání o našich mzdách na příští rok. Z minulého kola byl náš návrh 10 % pro tarifní mzdy a plošný příplatek za prašnost při vstupu do dobývacího prostoru. Návrh zaměstnavatele byl 3,4%. Na dnešním jednání nás v úvodu strana zaměstnavatele seznámila s opatřeními, která podniká na snížení prašnosti na pracovištích a plánech na snížení do budoucna. Po seznámení s opatřeními nám přednesla strana zaměstnavatele nový návrh a to 3,5% a zamítavý postoj k příplatku za prašnost ?!?!?!💀 Po přestávce jsme návrh nepřijali a podali svůj a to 8% pro tarifní mzdy, 3.5% pro mzdy smluvní a trvání na uznání příplatku za prašnost v dobývacím prostoru. Zaměstnavatel návrh nepřijal a jednání se přesunulo do 4.kola, které bude 13.12.    KOVO DOLY BÍLINA .  St. Špet

15.11. : Dneska 15.11. proběhlo druhé kolo jednání o dodatku kolektivní smlouvy na rok 2020. Mimo jiné projednávání, se kterými Vás kolegy seznámíme později, představila strana zaměstnavatele návrh nárůstu mezd a to : od 1.1.2020 nárůst mezd do osobních tarifů o 3,4%.🤬 Odborové organizace ihned návrh jednomyslně odmítli. Další jednání se domluvilo na 6.12. Zatím zdar Radek a Standa

18.10.2019
18.10.2019

31.5.2019 : Ahoj od založení skupiny Jídelna 13.5.2019 do dnes 31.5. 2019 navštívilo jídelnu na Whatsappu asi 54 lidí a někteří z nich napsali hodnocení na jídlo a kuchyň asi 71 , z toho 28 kladných a 43 záporných za 15 pracovních dní. Všem Dík a nadále pište svá hodnocení .

Ahoj Kováci a všichni zaměstnanci SD Bílina , dáváme sem zvací odkaz na skupinu WhatsApp JÍDELNA , kde nás zajímá slušné hodnocení , jak vám chutnalo či nechutnalo jídlo v jídelně, včetně Fota chceme slušné reakce na jídla aby jsme měli argumenty na jídla v jídelně Prodeco SD Bílina, které se dají použít při jednáních . Jedná se o jídla pro nás všechny. odkaz je

👉  https://chat.whatsapp.com/CpFcTrGIF9A89Vs1skjLsu  👈
datum , jídlo č. X - bylo takové a takové nebo chutnalo nechutnalo

za slušné reakce Děkujeme.

Vážení kamarádi a kolegové z naší organizace Chtěli by jsme Vás seznámit s připravovaným programem pro členy ZO OS KOVO DOLY BÍLINA. Krátké seznámení viz. Přiložený leták.Úplné seznámení a podmínky, proběhne na připravované schůzi 3.dubna 2019 v jídelně Dolů Bílina.S přáním hezkého dne.Výbor ZO OS KOVO DOLY BÍLINA

Uděláte něco pro svoji přítomnost a budoucnost ? My Ano . . .

Vyjde o nás a našem vyjednávání článek v časopise Kovák, kde o nás napsali:

Odboráři z Dolů Bílina prokázali silnou vůli

Po čtyřech měsících vyjednávání, dosáhli koncem ledna zástupci odborů a vedení Severočeských dolů dohody o zvýšení mezd. Úspěšnému podepsání dodatku kolektivní smlouvy předcházelo osm kol náročného jednání. Neoblomnost vedení Severočeských dolů, které nechtělo přistoupit na celoplošné zvýšení mezd o 2000 korun se nakonec bílinským odborářům podařilo překonat.

Základní organizace OS KOVO byla v Dolech Bílina založena teprve před necelým rokem. I přes své krátké působení se aktivně podílela na vyjednávání o dodatku ke kolektivní smlouvě. V pátek 25. ledna 2019 proběhlo osmé kolo kolektivního vyjednávání mezi zástupci Severočeských dolů a odborů. Šlo o mimořádné jednání svolané vedením dolů se záměrem předložit odborářům nový návrh. "Po poradě zástupců všech odborových organizací byl tento návrh odboráři přijat a dodatek podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2019 podepsán. ZO OS KOVO DOLY BÍLINA patřila mezi první, které se k návrhu vyjádřily. Naši členové byli online a hlasováním po internetu svojí velkou většinou návrh schválili," uvedl člen vyjednávací skupiny, předseda Základní organizace OS KOVO Doly Bílina Radek Hovorka.

Vyjednávání napomohla stávková pohotovost

Odborové organizace požadovaly od začátku vyjednávání navýšení osobní základní mzdy pro každého zaměstnance o pevnou částku 2000 korun. Zaměstnavatel trval na procentním navyšování, až v posledním kole navrhl navýšení osobní základní mzdy každého zaměstnance od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 o 2,3 % a od 1. 5. 2019 o 2000 korun. "Vzhledem k tomu, že k plošnému navýšení mezd o 2000 korun má dojít až od května, je výsledek vyjednávání považován ze strany odborů a zaměstnanců za velký kompromis," zhodnotil výsledek vyjednávání předseda Radek Hovorka.

Jednání odborářů se zástupci dolů o zvýšení mezd probíhalo od října minulého roku. V prosinci demonstrovali zaměstnanci na podporu kolektivního vyjednávání před budovou Severočeských dolů a.s. v Chomutově. Nespokojenost s vývojem jednání donutila odboráře vyhlásit od pondělí 14. ledna stávkovou pohotovost. Další jednání požadovali vést před zprostředkovatelem. (mia)

ZO OS KOVO DOLY BÍLINA · Jedině když nás bude vidět a slyšet , tak s tím něco uděláme , pokud budeme zalezlí budou si z nás dělat prd. Tak vylezte jako my , a pojďte s tím něco dělat a vstupte do ZO OS KOVO DOLY BÍLINA , bylo nás na začátku 11 až nás budou stovky budeme mít větší sílu našeho slova. Všechno je jen na NÁS na VŠECH na mně na tobě na nás a na vás. Půjdeme do toho ? Půjdete do toho ? Přece z nás zase nebude jen ten prd .

25.1.19: Zvonec jednání je pro zatím konec.

Dohoda mezi SD a odbory co se týče kolektivního vyjednávání je u konce.

Podepsáno.

Výsledek: 2,3% z osobního tarifu od 1.1.2019 do 30.4.2019 a potom se udělá u každého přepočet, tak aby to od 1.5.2019 bylo 2000 Kč.

Ohlédnu se zpátky, co všechno dohodě předcházelo.

Začátek : návrh odborů, který předložili zaměstnavateli k jednání se tvořil už od července. Odborové organizace, které již od dob ROH působí na SD měli svůj rozporcovaný návrh a Kovo odbory předložily jednoduchý stručný návrh 15%. Po sérii výměny "názorů" jsme v rámci jednání, kdy musí mít všichni zúčastnění jeden společný návrh jsme udělali ústupek a přistoupili na návrh ( v té době nás bylo 12 členů)

Přesuneme se k samotnému jednání, které začalo prvním kolem 5. října.

První kolo bylo o ničem a došlo vlastně jenom k ujasnění pravidel budoucích jednání. Zaměstnavateli se předal návrh odborů a ten si vzal čas na zhodnocení požadavků.

Druhé kolo 19.10. zaměstnavatel společný návrh odmítl a to bylo vše. Svůj vlastní návrh nepředložil a tím druhé kolo skončilo.

2.11. proběhlo třetí kolo a to již návrh předložil. 2,3 % . To byl výsměšný návrh, který se ani za nic neblížil našemu požadavku a to ještě 2,3% v průměru. Předložený návrh se okamžitě zamítl. Domluvila se skupina 3+3 zástupců, aby se probrala oprávněnost návrhů odborů, které by zvýhodnili nejširší skupinu lidí a to jsou ty v provozu. Nebudu se vyjadřovat k výsledku.

4.kolo jen zhodnotilo setkání skupiny 3+3 ?.!. a strana zaměstnavatele jen zopakovala svůj minulý návrh 2,3%

Zasekli jsme se na mrtvém bodě a začal být čas na ústupky. Je nám líto, že nepřijali návrh na prémii za odpracovaný časový fond ( nemarodění) sám o sobě si myslím, že ve firmách, kde tento způsob odměňování vede ke zmírnění problémů s nemocenskou / ne nemocenskou a motivuje i ty chronické návštěvníky ordinací k pracovní docházce. Dál se opustilo od příplatků spojených se směnným provozem. Tyto body budou určitě jedny ze stěžejních pro tento rok, kdy se začne vyjednávat na KV pro rok 2020. Novou změnou v našich požadavcích, bylo 1000 Kč na přerozdělení. Tento návrh vzešel svým způsobem z nepřímo podaného přání zaměstnavatele mít možnost operovat se základy lidí individuálně. Zaměstnavatel návrh přijal k posouzení.

V následujícím 5. kole 30.11. návrh odborů zamítnul a přišel s vlastním novým. 3,5% ze základního tarifu. ( základní je to co je v dané tarifní třídě minimum). Odbory návrh odmítli a trvali na svém předloženém návrhu. Opět mrtvý bod jednání a nervozita už rostla.

Na další již 6. kolo jsme svolali mítink na podporu. Neuvěřitená atmosféra a ukázka toho, že ve firmě není asi vše mezi lidmi v pořádku nám dodala síly pro další jednání. Dali jste jednohlasně a z velkým důrazem najevo jednotu a odmítnutí předloženého návrhu, který nově zněl 5,5% do základního tarifu + zanedbatelné zvýšení příplatků ve směnném provoze. Nechali jsme 6.kolo přerušené s tím, že pokračování proběhne 21.12. Doufali jsme, že strana zaměstnavatele přijme nespokojenost, která panuje mezi vekou skupinou zaměstnanců. Uzná, že návrhy odborových organizací nejsou jen nároky pár lidí a postaví k probíhajícím nepokojům čelem. Pokračování 6. kola proběhlo před vánocemi 21.12.2018 jako další vstřícný krok, proto aby jsme se konečně domluvili a mohli v klidu prožít Vánoční svátky jsme udělali další z mnoha ústupků a upravili návrh na přerozdělení z 1000 Kč na 500 Kč. Po přestávce opět zaměstnavatel zamítl návrh a předložil svůj a to 5,9% do základního tarifu a korunové upravení příplatku za směnnost. Kolo skončilo opět nedohodou a nálada začala houstnout.

Do 7. kola, které se uskutečnilo 11.1.2019 šly odbory již jen s jedním požadavkem a to 2000 Kč pro všechny. Po delší přestávce, kterou si strana zaměstnavatele dala na projednání našeho již posledního ústupku, přednesli nový návrh a to 6% pro všechny do osobního tarifu. To již byl slušný návrh, ale neřešil problém lidí s nižšími základy a těch je většina a tvoří hodnotu naší firmy. Odmítli jsme návrh a navrhli vést další jednání přes zprostředkovatele, kterého jméno jsme hned předali zaměstnavatelovi k odsouhlasení. Zaměstnavatel si vzal čas do 21.1. kdy projedná zprostředkovatele na radě. Jednání se ukončilo s tím, že již není ani na jedné straně nálada k ústupkům a další kolo jednání se nestanovilo. Následně jedna z odborových organizací vyhlásila stávkovou pohotovost, ke který se ihned připojili ostatní.

Začaly se podepisovat archy na podporu případné stávky. Snažili jsme se lidem co nejvíce vysvětlit co nás bude čekat a s čím musíme počítat, když to dotáhneme až do konce. Bylo to neuvěřitelné, jak lidé přijímali oběti, které by je stávka stála. A po dlouhé době jsem měl pocit, že až na pár jedinců táhneme za jeden provaz a nejsme jen ovcemi, které přijímají se sklopenou hlavou rozsudky, které padali o nich bez nich, jak tomu bylo v předchozích letech.

Během čekání na vyjádření k jednání před zprostředkovatelem nás vyzvala strana zaměstnavatele usednou ještě jednou k jednacímu stolu a vyslechnout si jejich nový návrh. Nový návrh již znáte a výsledek jednání taky. Myslíme si, že jsme splnili jak jen jsme mohli přání lidí, kteří pracují v provozech a zvedli jejich odměnu za těžkou práci.

A teď se zamyslíme nad tím, jaký vliv na letošní kolektivní smlouvu jsme měli my s naší novou sotva narozenou a malou organizací KOVO DOLY BÍLINA Záleží jen na vaší fantazii jak to všechno mohlo dopadnout. Nechci vám napovídat jaký by byl výsledek. Z mojí strany se stačí podívat do minulosti a porovnat předchozí roky s tím letošním.

Doufáme, že jsme oslovili nerozvážlivce za koho kopat. Myslím, že jsme rovnocennými soupeři při jednáních a rozroste se naše organizace.

Tento článek je můj osobní pohled na předešlé události

21.1.2019: Mimořádné jednání , na které nás pozval náš zaměstnavatel na úterý 22.1.2019 v 10:00                                      do Chomutova se přesouvá. Dnes v 17:00 nám bylo zděleno, že mimořádné jednání zaměstnavatel                  přesouvá na pátek 25.1.2019 v 10:00 do Chomutova.

              

16.1.2019:

Odboráři Severočeských dolů vstupují do stávkové pohotovosti

Ani sedmé kolo kolektivního vyjednávání odborářů s vedením Severočeských dolů o zvýšení mezd nepřineslo uspokojivý výsledek. Nové návrhy zaměstnavatele hodnotí odboráři jako nedostatečné a nadále požadují plošné navýšení o 2 000 korun. Nespokojenost s vývojem jednání donutila odboráře vyhlásit stávkovou pohotovost.

Zvýšení osobních tarifních mezd o 6 % nestačí

V pátek 11. ledna proběhlo další již sedmé kolo kolektivního vyjednávání pro rok 2019 mezi zástupci vedení Severočeských dolů a odborářů. Poslední návrh zaměstnavatele na zvýšení osobních tarifních mezd zaměstnanců rovnoměrně o 6 % je odboráři považován za vstřícný, ale stále nedostatečný krok. "Nadále požadujeme, aby zaměstnavatel navýšil mzdy plošně všem zaměstnancům o 2 000 korun měsíčně," uvedl člen vyjednávací skupiny, předseda ZO OS KOVO Doly Bílina Radek Hovorka.

Další jednání povede zprostředkovatel

Zástupci odborových organizací zaměstnavateli sdělili, že další jednání požadují vést před zprostředkovatelem. Tímto krokem se dostali do další fáze kolektivního vyjednávání, ve které může v jednání pomoci nezávislá osoba. Na podporu svých požadavků se rozhodli vyhlásit stávkovou pohotovost. "S ohledem na současný vývoj kolektivního vyjednávání, kdy jsme se jako strany doposud nedohodli, jsme zaměstnavatele informovali, že od pondělí 14. ledna 2019 vstupujeme do stávkové pohotovosti," řekl předseda Hovorka.

Čistý zisk Severočeských dolů a.s. - součásti koncernu řízeného společností ČEZ, a. s. - činil v roce 2018 1,8 miliardy korun. Jednání odborářů se zástupci dolů o zvýšení mezd probíhá od října minulého roku. V prosinci demonstrovali zaměstnanci na podporu kolektivního vyjednávání před budovou Severočeských dolů a.s. v Chomutově. Přestože odbory nepožadují gigantickou částku, jednání jsou zatím neúspěšná.

Vyjádření podpory

Odborový svaz KOVO plně podporuje důvody, které vedly k vyhlášení stávkové pohotovosti kolegů ve společnosti Severočeské doly a.s. Cílem každého kolektivního vyjednávání je uzavření dobrých mzdových, pracovních a sociálních podmínek u zaměstnavatele. Požadavek na růst mezd ve firmě o 2 000 Kč plošně všem zaměstnancům, kdy zaměstnavatel vykázal za rok 2018 čistý zisk 1,8 miliardy korun je zcela legitimním požadavkem těchto zaměstnanců. Úspěšná firma = spokojení zaměstnanci.

Kolegové, stojíme při Vás a jsme připraveni Vás kdykoli podpořit! V Praze dne 16. 1. 2019 Tomáš Valášek místopředseda OS KOVO

11.1.2019 :

Vážení kolegové, spoluodboráři, kamarádi. Vzhledem k dnešní nedohodě v 7. kole kolektivního vyjednávání za naše platy se odborová organizace Kovo Doly Bílina připojuje k vyhlášené stávkové pohotovosti. O průběhu příprav na samotnou stávku budete vždy co nejrychleji informováni. A teď krátce z dnešního jednání. My jsme dneska po domluvě během jednání udělali ústupek a vzdali se části na přerozdělení (500Kč), ale upozornili jsme, že pod 2000 Kč se nehneme. Na to generální ředitel po dlouhé přestávce přednesl protinávrh a to 6% z osobního tarifu. Návrh jsme odmítli !! Určitě to byl posun, ale jen pro lidi co na to mají základy. Během víkendu vydáme informace i tom co nás čeká. Budeme se snažit být co nejdetailnější, aby jste viděli, že to nebude sranda. Věříme, že když budeme při sobě, tak dokážeme náš už vlastně jediný požadavek prosadit.za Kovo Doly Bílina Standa a Radek 

Jednání o mzdách v Dolech Bílina je zatím bez výsledku - pokračovat se bude v pátek 21. prosince

V pátek 14. prosince proběhl před budovou Severočeských dolů a.s. v Chomutově demonstrační mítink zaměstnanců Dolů Bílina na podporu kolektivního vyjednávání mezi odbory a vedením dolů. Více než čtyři sta horníků se mítinkem snažilo upozornit na liknavost vedení dolů při řešení jejich požadavků na zvýšení mezd. V pořadí již šesté kolo vyjednávání opět nepřineslo dohodu přijatelnou pro obě strany.

Představitelé několika odborových organizací, působících ve společnosti Severočeské doly a.s., společně s představiteli nedávno založené ZO OS KOVO Doly Bílina, jednali s vedením dolů o zvýšení mezd zaměstnanců Dolů Bílina. Výše jejich mezd leží pod průměrem hrubé mzdy Ústeckého kraje, která byla ve třetím čtvrtletí 29 220 Kč. Celorepublikový průměr je 31 516 Kč. Právě nízké mzdy mají podle odborářů za následek nedostatek kvalifikovaných pracovníků, což musí někteří zaměstnanci kompenzovat obsluhou více pracovišť současně. To může mít negativní vliv na bezpečnost jejich práce.

Odbory nepožadují gigantickou částku

"Horníci chtějí paušální zvýšení mezd o 2 000 Kč do základu tarifu pro každého a další tisícovku na přerozdělení. Vedení Severočeských dolů nabízí navýšení v průměru o 5,5 procenta, to je o nějakých 1 760 Kč v průměru, což znamená, že ani na tuto částku by nedosáhl každý zaměstnanec. Představitelé odborů tuto nabídku nepřijali a dále trvají na předloženém návrhu. Páteční jednání proto bylo přerušeno a má pokračovat příští týden v pátek 21. prosince," uvedl k průběhu vyjednávání předseda ZO OS KOVO Doly Bílina, Radek Hovorka.

Manifestující odboráře a zaměstnance na mítinku podpořil svým vystoupením také předseda ČMKOS Josef Středula. "To, co odbory požadují, není žádná gigantická částka, a lidem by to přitom pomohlo. Nabídka, kterou zaměstnavatel dal, sotva odpovídá inflaci, a to je u prosperující společnosti tohoto typu nedůstojné," uvedl pro média předseda Středula.

Lidé vyjádřili jednoznačný souhlas s postupem odborů

ZO OS KOVO v Dolech Bílina působí teprve necelý rok. I přes své krátké působení se ZO OS KOVO v Dolech Bílina podílí na vyjednávání o dodatku ke kolektivní smlouvě. Za Regionální pracoviště OS KOVO pro Ústí nad Labem se mítinku a vyjednávání zúčastnil specialista RP OS KOVO Ing. Jiří Friml. "Mítink proběhl bez rušivých vlivů a komplikací., účast více než 400 zaměstnanců byla velmi slušná. Z celkového počtu 36 odborářů ZO OS KOVO Doly Bílina se mítinku zúčastnilo 30 členů. S návrhem zaměstnavatele a s neakceptováním tohoto návrhu byli účastníci mítinku seznámeni. Lidé byli jednotní - vyjádřili jednoznačný a důrazný souhlas s postupem naší vyjednávací skupiny. Ve čtvrtek 20. prosince se sejde vedení odborových organizací k přípravě protinávrhu, který bude v pátek předán vedení Severočeských dolů," řekl specialista a člen vyjednávací skupiny Friml.

časopis Kovák

nevíte co budete dělat v pátek 14.12.2018 přijďte NÁS VŠICHNI podpořit . . .
díky 

Tento týden v pátek proběhne již 5. kolo vyjednávání o mzdách na rok 2019.

Výsledek - ŽÁDNÝ.

A proto si myslíme, že je čas poohlédnout se zpět a zopakovat si o co nám vlastně jde.Strana zaměstnavatele si stojí za navýšením o inflaci tj. 2,3%na posledním jednání strana zaměstnavatele zmínila, že i nárůst bodů na cafeterii je nutné brát jako nárůst mezd. Ale sociální fond, ze kterého je cafeteria složená tu byl již dříve. Jen se dostal do správných rukou.Strana zaměstnavatele opakovaně v minulých kolech obhajovala svůj návrh 2,3%(inflacetím, že to stačí k pokrytí nárůst nákladů průměrné domácnosti. Nechali si vypracovat tzv."spotřební košík domácnosti" z čeho se takový košík skládá viz. odkaz níže

A teď se ptáme

Pokryje navrhované navýšení mzdy nárůst cen pro klasickou rodinu ?

2,3% (inflace) je cca 700Kč HRUBÉHO = 546 Kč ČISTÉHO

Na bankovních kontech by nám od nového roku mělo přistát o 546 Kč více a to nám PRÝ pokryje:

cca 10% průměrné zdražování elektrické energie (odkaz č.1)

cca 10% je již teď nárůst cen pohonných hmot a to není konec, nárůst bude mít pokračování (odkaz č.2)

cca 5% minimálně se zdraží teplo z tepláren můžou za to emisní povolenky (odkaz č.3)

cca 3,4% průměrně povinné ručení (odkaz č.4)

cca 2,5% zdražení jízdného ČD (odkaz č.5)

XX% zdražení potravin,kvůli letošnímu počasí a zvýšení cen energií se chystají nebo již začali zdražovat jak výrobci tak dodavatelé základních potravin. (odkaz č.6)

Z logického důvodu se nám zvýší také náklady na služby - zaměstnanci chtějí větší mzdy.

Nedokážeme přesně spočítat o kolik se zvýší v souhrnu náklady naší domácnosti, ale z našeho laického pohledu, 564 Kč zvyšování cen nepokryje.

Stačí již zmíněný pohled na počítadlo u stojanu s benzínem nebo naftou.

Ve výsledku to znamená, že zastavením nárůstu mezd na SD a zvyšováním republikového průměru se pohybujeme směrem dolů. Tak tomu ovšem bylo i v minulých letech výjimkou byl loňský rok, kdy směr dolů byl mírnější ( navýšení mezd o 6%)

Podívejme se zpětně, jak je myšleno to směrem dolů

Posledním číslem, které je k dispozici je to, že republikový průměr mzdy ve druhém kvartálu roku 2018 překročil hranici 31 851(odkaz č.7) a roste stále výše.

Jak je vidět zatím co v podniku se hýbou opravdu místy jen o inflaci, tak v Ústeckém kraji rostou v tandemu s republikovými. Jednoduchým grafem lze zjistit, kdy se tyto dvě hodnoty protnou a klesnou naše výplaty pod průměr.

A tak, se ptám. Jakým směrem se ubírá v minulosti po právu a zaslouženě odměněná práce horníka

č.1 https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/era-levnych-energii-konci-zdrazovani-pociti-vic-lidi_495380.html

č.2 https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pohonne-hmoty-dal-zdrazuji-cena-nafty-se-blizi-benzinu-nejvic/r~a165f12ad29811e89271ac1f6b220ee8/

č.3 https://www.kurzy.cz/zpravy/472050-tretinu-cechu-cekaji-krusne-casy-za-topeni-zaplati-nejvic-za-7-let/

č.4 https://www.penize.cz/povinne-ruceni/401781-povinne-ruceni-2019-vinici-nehod-zaplati-vic-az-o-80-procent

č.5 https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/240845-ceske-drahy-zdrazi-jizdne-nepujde-o-jedinou-zmenu-pro-cestujici/

č.6 https://www.e15.cz/byznys/zemedelstvi/za-bramborovy-salat-si-cesi-priplati-sucho-vyhnalo-ceny-zeleniny-vzhuru-1353836

č.7 https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prumerna-mzda-v-cesku-stoupla-na-rekordnich-31-851-korun/1659007

Tento článek je pouze názorem jednotlivce.

4.11.18: Zápis OO-Kovo z 3. kola kolektivního vyjednávání, které se konalo 2.11.2018 v Chomutově. Zahájení jednání v 8 hodin za účasti generálního ředitele p. Ivo Pěgřímka. Pan personální ředitel provedl rychlou rekapitulaci zápisu z předchozího jednání a informoval odborové organizace o nerušení příspěvku na provoz odborových organizací, který pobírají ostatní odborové organizace na dolech vyjma odborové organizace KOVO. Poté dostal slovo pan generální ředitel: - v úvodu nás informoval o tom, že jedině zvýšení cen uhlí je jediný zdroj ze kterého si může podnik dovolit navýšení mezd jeho zaměstnanců. (to znamená, že ČEZ si ze svého zisku, který očekává od Severočeských dolů nenechá na úkor zvýšení mezd nic vzít) - dále informoval o tom, že případné zvýšení mzdových nákladů nebude financováno na úkor provozních peněz spojených s údržbou provozu- další informace se týkala připravovaného podnikatelského plánu, ve kterém je již zahrnuta částka na nárůst mzdových prostředků ( to znamená, že již mají představu kolik asi bude podnik nárůst stát na víc) s tím, že návrh na zvýšení který předkládá zaměstnavatel zveřejní později během jednání pan personální ředitel J. Molek. Poté si vzal slovo předseda vyjednávací skupiny za odbory, kdy zopakoval naše společné návrhy odborových organizací a vyzval pana personálního ředitele k zdůvodnění nesouhlasu s jednotlivými body slovo dostal pan personální ředitel: 1. bod - není možné o něm jednat, když není ukončený podnikatelský plán na příští období ( navrhované navýšení by dělalo cca 330 mil/rok) 2.bod - zopakoval dřívější záporné stanovisko "návrh motivuje zaměstnance, aby pracovali i v době nemoci a to je dle názoru zaměstnavatele v rozporu s péčí o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci" (názorově se na přínos tohoto příspěvku lišíme, v průběhu dnešního jednání jsme zmínili záměr změnit formulaci bodu, tak aby nebyl v rozporu) 3.bod- vynechán ???( později se zmíním) 4.bod- vynechán ???( později se zmíním) 5.bod- opakuje slova z úvodu jednání o nerušení příspěvku na činnost odborových organizací. Upozorňuje na to, že příspěvek je nadstandardním jednáním zaměstnavatele a není povinný jej vyplácet. (jedná se o příspěvek, který se vyplácí ze sociálního fondu určeného pro zaměstnance) po 5.minutovém přerušení si vzal slovo zástupce Kovo ing. J. Friml a vznáší dotaz na pana generálního ředitele, zda zahrnují do plánovaného podnikatelského záměru i náš návrh na mzdový nárůst tj. 330 milionů. Odpovědí mu je, že v plánu je navrženo 2,3% - navrženo ještě před zveřejněním výnosů dále informuje zástupce odborů, že případné trvání na mzdových nárůstech může změnit stav dolů na sestupný a podniku by se zhoršila kondice. V další části jednání OO navrhli změnu formulace bodu 2.(prémie za nemarodění je nepřípustná) Ke konci jednání si domlouvali ostatní odborové organizace podmínky (porcování)čerpání sociálního fondu zaměstnanců. To šlo tak trochu mimo nás. Provoz naší organizace je jen z příspěvků. Na závěr personální ředitel zopakoval návrh zaměstnavatele na mzdový nárůst pro rok 2019 a to ve výši 2,3% (to znamená na jednotlivce nárůst v průměru o 700 Kč). Před ukončením zástupce Kovo vyzval ještě k projednání vynechaných bodů č. 3 a 4. Na to odpovídá personální ředitel - zaměstnavatel neplánuje zvýšit příspěvky za víkendovou směnnost. Slovo si ještě vzal pan generální ředitel a vyzval zástupce OO k předložení bližšího návrhu na zvýšení příspěvků pro zaměstnance pracující ve směnném provoze (body 3 a 4). OO reagovali vytvořením pracovní skupiny, která do příštího kola kolektivního vyjednávání zpracuje a předloží obhajobu bližší obhajobu návrhu na zvýšení. Další jednání proběhne 16.11.2018 v 8:00 hod v Chomutově. Zápis za ZO OS KOVO DOLY BÍLINA zapsal St. Špet

22.10.18 : Připomínáme : od dnešního dne mohou všichni členové ZO OS Kovo Doly Bílina čerpat členský příspěvek                             ve výši 500.- Kč. Podmínkou čerpání je doložení účtenky ( např. PHM, Albert, Lidl . . . . ) ve stejné hodnotě.                             K vyplacení příspěvku kontaktujte Radka Hovorku popř. Petra Svárovského. 

22.10.18 : V pátek 19.10. proběhlo druhé kolo kolektivního vyjednávání o mzdovém nárůstu pro rok 2019.V úvodu jednání                      se provedla rekapitulace prvního kola poté započalo druhé kolo vyjednávání.Hned v úvodu zopakoval                                   zaměstnavatel zamítavý postoj k návrhům odborových organizací na mzdový nárůst.Poté zástupce odborů                           vznesl dotaz k zaměstnavateli, zda ví, že na včerejším jednání odborových organizací se skupinou ČEZ a.s., pro                   mzdový nárůst na příští rok, oznámili zástupci ČEZu informaci o úsporách na nákladech (i platech) ve výší 3                           miliardy korun, která se bude týkat celé skupiny to znamená i Severočeských Dolů příští rok? A kolik z těch 3                       miliard připadne na SD? Zástupci zaměstnavatele nám sdělil, že tuto informaci zatím nemají a nedokáží přesně                     odpovědět, protože nemají bližší informace.Následně vyzval předseda OO zástupce zaměstnavatele, aby                             předložil návrh na úpravu mzdových tarifů pro rok 2019, načež zástupce zaměstnavatele odpověděl, že žádný                     návrh nemá a zřejmě ani žádný nepředloží.Po krátké pauze, byl přizván k vyjednávání Ing. Jiří Zahradník- člen                       představenstva, aby nám vysvětlil některé finanční toky v naší společnosti, nutnost úspor na příští roky. Dále                         uvedl, že již dnes je známo nemožnost splnění plánu na prodej uhlí, kde jedním z důvodů je porucha v                                   elektrárně Prunéřov. Nemalou měrou, zachraňuje současnou situaci maloprodej Bílinského tříděného                                     uhlí.Následovala pauza, které jsme využili k poradě, jakým směrem dál vest jednání.Po pauze nás vyzval                               zástupce zaměstnavatele k zdůvodnění jednotlivých požadavků v návrhu na vyjednáváni dodatku KS. Předseda                   OO informoval zástupce zaměstnavatele, že detailnější popis našich návrhů předložíme ve třetím kole jednání                        2.11.2018Poté následovalo slovo zaměstnavatele o nutnosti šetřit a obhajoba proč nemá na zvýšení mezd.Na                        závěr zástupce zaměstnavatele informoval předsedy OO o zrušení příspěvku do sociálního fondu, který byl                          jako nadstandartní bonus a který je v rozporu s etickým kodexem společnosti. Tento příspěvek byl jeden z                            bodů našeho kolektivního vyjednávání, ale naše organizace KOVO ho nepobírala.                                                                                                                                                                                                                                                         s.

5.10.18: Dnes proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání o dodatku kolektivní smlouvy, týkající se mzdového nárůstu pro rok                2019. V úvodní části se dojednalo : složení pracovních skupin jednotlivých OO a počet možných přizvaných členů na přání                             jednotlivých OO, kteří se příštích jednání zúčastní. Upřesnil se jednací řád a složení. V další části dále pak došlo k samotnému                         projednání našeho společného návrhu na mzdový nárůst. Hned v úvodu vznesla naše organizace KOVO spolu s OO LOM při DNT                 Tušimice požadavek, zda má zaměstnavatel zpracovaný FINANČNÍ PLÁN na příští období podle, kterého by se dalo jednání vést.                   Zástupci zaměstnavatele sdělili, že plán ještě není hotový a v nejbližších dnech a týdnech hotový pro zveřejnění nebude. V další                     části zástupci zaměstnavatele zopakovali svůj záporný postoj k návrhu dodatku kolektivní smlouvy. Načež vznesl dotaz zástupce                    naší odborové organizace KOVO p. Ing. J. Friml, zda zaměstnavatel předloží svůj návrh, když návrh OO ostře nepřijímá. Na to                          zástupci zaměstnavatele odpověděli, že žádný svůj návrh na dnešním jednání nepředloží a na zasedání představenstva, které                         se bude konat příští týden, předloží původní návrh OO k projednání. OO se na místě shodly, že i do druhého kola půjdou s                             původním    návrhem mzdového nárůstu. Zástupci zaměstnavatele si tuto žádost s původním návrhem vyžádali písemně. Písemné                    předložení původního návrhu zástupci zaměstnavatele obdrží dnes odpoledne a mají zákonnou lhůtu na vyjádření. Další kolo                           jednání proběhne 19.10.2018.                                                                                                                                           s.+ r.

17.9.18: Ve dnech 13.9. a 14.9. se naši  tři členové ZO zúčastnili školení, zaměřeného na Hospodaření ZO , Kolektivní                           vyjednávání a právní rady. Využili jsme setkání s pracovníky regionální pobočky Kovo UL. na projednání smlouvy                    o propůjčení místnosti pro naší ZO , dále na spolupráci při vyjednávání dodatku KS a dalších organizačních rad                   pro naší ZO .                                                                                                                                                                 r.

12.9.18: Dnes zástupci naší ZO převzali k užívání místnost č.124 v budově C , od zaměstnavatele. Místnost bude využívána                 k řádnému výkonu naší ZO OS Kovo Doly Bílina.                                                                                                    r.

3.9.18: Se zástupce naší ZO zúčastnil jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele .                                                         Program jednání: 1. Vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy za první pololetí roku 2018. 2. Různé 2.1. Změna                                                    organizační struktury od 1. 10. 2018 2.2. Výběrové řízení na dodavatele služby stravování. 2.3.                                                  Systém cafeteria 2.4. Hromadné čerpání dovolené v lokalitě DNT. 2.5. Nábor zaměstnanců ve                                                skupině SD . Zaměstnavatel i zástupci odborových organizací konstatovali, že považují závazky                                             vyplývající z kolektivní smlouvy za rok 2018 za průběžně plněné.                                                  r.

30.8.18 : Informace členům ZO OS Doly Bílina a všem zaměstnancům SD. Dne 7.8.2018 se naše ZO dohodla s                                      organizacemi SČSOO na společném znění návrhu se kterým půjdeme do kolektivního vyjednávání.                  Znění návrhu je: Mzdové tarify navýšit jednotně o 2000,-Kč/ měsíc                                                                                                           Zavedení motivačního příplatku ve výši 650,-Kč za každý měsíc, kdy zaměstnanec nebude v nemocenském stavu.               Zvýšit dosavadní příplatky za noční směny o 10 Kč/hod.                                                                                                                 Zvýšit dosavadní příplatky za Soboty a Neděle o 10%                                                                                                                     Zvýšení stávajícího příspěvku na činnost OO na 500,-Kč                                                                                                               Následně 13.8.2018 byl předložen GŘ Ing. Pěgřímkovi společný návrh OO SD a.s. pro KV vč. Termínů.                                     Termíny v září zaměstnavatel odmítl s odůvodněním na to: že v současné době nejsou uzavřeny základní                               parametry podnikatelského plánu na rok 2019, přičemž přesná znalost těchto parametrů je zásadní k rozhodnutí                   v otázkách znamenajících vyšší náklady na straně zaměstnavatele, a navrhl termíny až v říjnu.                                                   O dalších jednáních Vás budeme nadále informovat. Za Vaší ZO OS KOVO DOLY BÍLINA předseda R. Hovorka                     a místopředseda St. Špet                                                                                                                                           r.       

25.7.18 : Právě prvním členům byl zřízen osobní účet na portálu Správy dat OS KOVO v rámci Centrální evidence členů                       OS KOVO . Po přihlášení uvidíte nabídku centrálně poskytovaných benefitů a služeb pro členy OS KOVO . Vše                       najdete v e-mailu , který každý člen uvádí v přihlášce do Zo Os Kovo Doly Bílina. V "ODKAZY : Člen.oskovo : "                        Vstup na přihlášení na nabídku centrálně poskytovaných benefitů a služeb pro členy OS KOVO . Pozorně čtěte                                 došlý e-mail. Upozornění! Ihned po prvním přihlášení ke svému účtu klikněte na tlačítko Můj účet a vytvořte si heslo                      nové.  Aktivační přihlašovací heslo slouží pouze pro první přihlášení a po odhlášení od účtu již není funkční! Dalším                     členům přijde e-mail po prvním zaplacení příspěvků . . .                                                                        r.

23.7.18 :  Započalo jednání mezi odborovými organizacemi působícími na Severočeských dolech o navýšení platů pro rok                   2019. Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti odborové organizace č.1 podnik v Chomutově. Za nás Kováky                   se zúčastnil předseda Radek Hovorka a zástupce OS KOVO regionální pracoviště Ústí nad Labem pan Ing. Jiří                     Friml. Hlavním tématem schůzky bylo s kolika procenty půjdeme do společného vyjednávání se                                             zaměstnavatelem  ( vyjednávání se zaměstnavatelem by jsme měli vést společně, nelze vést dvě vyjednávání)
               První návrhy padnou na dalším jednání 3.8.2018 po pročtení právě zveřejněné výroční zprávy sd . . .                  s. 

11.7.18 : Proběhlo setkání a seznámení Zo Os Kovo Doly Bílina s  p. Ing. Josefem Slunečkou předsedou SOO SD a.s. a                       dceřinných společností a předsedů členských OO SOO SD a.s. a poradců sdružení. Došlo k výměně kontaktů, byl               dohodnut termín dalšího jednání . . .                                                                                                                                 r.

27.6.18 : Dnes proběhla plánovaná schůzka s personálním ředitelem Severočeských Dolů Ing. J.Molkem. Na schůzce                          nám bylo sděleno, jak pokročily přípravy na splnění materiálních podmínek pro řádný výkon činností naší ZO.                        Splněno bylo předání informační nástěnky v budově "B" , dohoda o užívání společné zasedací                                                místnosti společné pro všechny OO a dohodnutí termínu pro splnění zbytku požadavků.                              s.

27.6.18 : Dne 25. a 26.6.18 proběhlo školení inspektorů BOZP v Úštěku. Za naší ZO se školení zúčastnil místopředseda                       p. St. Špet.                                                                                                                                                                     r.

11.6.18 : Donesl se k nám kolující lživý e-mail a zároveň hromada pomlouvačných řečí o naší vznikající organizaci. To by                    jsme snad nebyli v Čechách, aby nevznikly na něco nového hned pomluvy. Chceme ubezpečit všechny co mají                    zbytečný strach - nikoho nelanaříme a nemožné neslibujeme! Do naší organizace může vstoupit každý a stejně tak              může svobodně, bez toho, aby jsme si něco dodatečně nárokovali a vyhrožovali finančním trestem, vystoupit.                                                                                                                                                                                                                  s.

 7.6.18 : Podané další přihlášky . . . vstupují k nám další spolupracovníci . . .

31.5.18 : zaslali jsme zástupci zaměstnavatele p. Ing. J. Molkovi e-mailem dohodnuté dokumenty o zo a dále                                          seznam požadavků zo, nezbytných pro řádné fungování zo os Kovo Doly Bílina . . .                                                 r.

29.5.18 : 28.5.18 proběhlo plánované první jednání zástupců zo os Kovo Doly Bílina se zástupci zaměstnavatele panem                      generálním ředitelem SD Ing. Ivo Pěgřímkem Ph.D. a panem personálním ředitelem SD Ing. Josefem Molkem, kde                 jsme se jako nově vzniklá organizace zástupcům zaměstnavatele představili a dojednali podmínky vzájemné                         komunikace a informování. Jednání proběhlo v přátelském duchu a porozumění . . .                                               s.

22.5.18 : Podané další přihlášky . . .                                                                                                                                               r.

17.5.18 : Podané první přihlášky pro vstup do nezávislé zo os Kovo Doly Bílina . . .                                                                    r.

9.5.18 : Založen účet a ostatní formality zo . . . 

9.5.18 : Dohodnutá schůzka na 28.5.18 . . . 

26.4.18 : Zaslán dopis zaměstnavateli se žádostí o schůzku ,ohledně oznámení o vzniku nezávislé zo os Kovo Doly Bílina . r.

6.4.2018 : Založena nezávislá zo os KOVO Doly Bílina . . . 

5.3.2018 : Sešli jsme se a založili přípravný výbor . . .

. . . a s Vámi se všemi nám to půjde líp , a budeme silnější . . .