O nás :

Nezávislá zo os KOVO Doly Bílina

               ZO OS KOVO Doly Bílina

byla založena v dubnu 2018. Odborový svaz KOVO, jejímž jsme ZO, je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je prosazování důstojných pracovních a sociálních podmínek a obhajoba oprávněných zájmů jeho členů. OS KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje více než 95000 členů nejen z kovoprůmyslu. Kromě činnosti v této profesní oblasti se aktivně podílí na řešení problémů státní sociální politiky, zaměstnanosti a postavení zaměstnanců a prosazuje principy demokracie a občanské snášenlivosti. OS KOVO je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a řady mezinárodních odborových sdružení (IndustriAll Global a IndustriAll Europe).

A kde jste Vy ?