Info :

PROČ ?

Proč jsme založili zo os Kovo Doly Bílina ?

ZO OS KOVO Doly BÍLINA jsme založili na základě neuspokojivého zastupování zaměstnanců stávajícími organizacemi ! ! !  A dále jako alternativu pro zaměstnance, kteří chtějí , aby to konečně bylo jinak  :-)


Proč se stát členem odborové organizace ?

I když se dnes zdá, že odbory nic nezmůžou (díky stále se zhoršující legislativě v neprospěch zaměstnanců), jsou odbory jedinou možností, jak lze zasahovat do pracovní problematiky a ovlivňovat tak kvalitu našeho zaměstnání.

Odbory jsou ze zákona legitimním zástupcem zaměstnanců při prosazování jejich potřeb, zájmů a řešení problémů se zaměstnavatelem.

Odbory jsou mnohdy jedinou a poslední možností, jak zabránit zaměstnavateli, aby si dělal jen to, co on sám chce. Zkuste si představit, jak by to mohlo vypadat bez odborů ( stagnace mezd, nerovné postavení, žádné benefity apod.) a ne jen vykřikovat co všechno odbory neudělali.

Chcete-li, aby odbory mohli udělat "co ještě neudělali", přidejte se k početné skupině odborářů, zvýšíte tím šanci něčeho dosáhnout, protože tím výrazně posílíte své postavení v dnes velmi nerovném postavení zaměstnavatel versus zaměstnanec.

Jedině odbory mohou vyjednat kolektivní smlouvu a v ní prosadit vyšší mzdy, lepší sociální podmínky, bezpečnost při práci, správnou ergonomii, nebo poskytnou ochranu před neoprávněným propuštěním z práce a poskytnutí bezplatné právní pomoci apod.

Vždy je lepší vystupovat v početnější skupině než jako jednotlivec. Příkladem nám může být Škoda Mladá Boleslav, 90% zaměstnanců je organizováno v odborech a proto dokáží prosadit tak vysoké mzdy, nadstandardní benefity a sociální podmínky. Vezměme si z nich příklad!

Možná si mnozí mladí lidé myslí, že odbory jsou přežitkem komunismu, pravdou je, že odborové hnutí má své počátky v dobách ranného kapitalismu 19. století. Ale to už je jiná kapitola.